Book en opvisning - klik her!

Økonomi

Egenbetaling

Den samlede egenbetaling er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene (ugepris, indmeldelsesgebyr, evt. ekstraudgifter til rejser eller tøj) har fratrukket elevstøtte fra staten.

Elevstøtte

Brejninggaard Efterskole ansøger, på forældrenes vegne Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, om statslig elevstøtte. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens § 8a, stk. 2.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet der skal på efterskole.

Hvis barnets forældre er separeret eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) samt denne forældres eventuelle samlever.

Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden, eller hvis en forælder får bevilling til separation eller skilsmisse, indberetter skolen dette til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som så foranlediger nyt støttebeløb beregnet.

Individuel supplerende støtte

Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte. 

Brejninggaard Efterskole har hvert år en pulje, der er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Den individuelle supplerende støtte skal søges ved direkte kontakt til skolen. Det er skolens forstander, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen.  

Beregn din pris

Du kan beregne din pris i prisberegneren på www.efterskole.dk.

Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du meget velkommen til at ringe til vores kontor på 97381644 eller sende en mail til mail@brejninggaard.dk

Prisfakta for Brejninggaard Efterskole skoleåret 2017/2018

  • Indskrivning: Gratis
  • Indmeldelsesgebyr: 2500 (skal betales for at have sikret sin plads)
  • Ugepris i 42 uger: 2360 kr./uge 

Pengene betales månedsvis forud med første rate den 1. juni 2017.

Elevstøttetakster 2017/2018

Foreløbige elevstøttetakster for skoleåret 2017/18 (afventer finanslovsvedtagelse). Klik her for at åbne som pdf.

Elevstøtte 2017/2018

Brejninggaard Efterskole · Brejninggaardsvej 12 · 6971 Spjald

Tlf.: 9738 1644 · E-mail: mail(at)brejninggaard.dk

Webdesign: marginal.dk

Baggrunde

Brejninggaard Efterskole efteråret 2017